Παροχή Συμβουλευτικής (2ης) Γνώμης από την ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ διαθέτει έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό ώστε:

  • να παρέχει Συμβουλευτική 2η Γνώμη επί αρχειακού υλικού που διαγνώσθηκε σε άλλο εργαστήριο σε ιατρούς και/ή ασθενείς που το επιθυμούν.
  • να παρέχει Συμβουλευτική 2η Γνώμη σε παθολογοανατόμους σε περιπτώσεις διαφοροδιαγνωστικού προβληματισμού
  • να παρέχει συμβουλές σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων επιβεβαιωτικών εξετάσεων, καθώς και το κατάλληλο είδος και θέση λήψης του ιστολογικού δείγματος, ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις
  • να πληροφορήσει, κατευθύνει και διευκολύνει τον ασθενή - αναφορικά με διαδικασίες περαιτέρω παραπομπής του διαγνωστικού υλικού - σε απόλυτα εξειδικευμένα κέντρα και παθολογοανατόμους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις περιπτώσεις με ιδιαίτερες διαγνωστικές δυσκολίες

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων για την παροχή 2ης Γνώμης από την ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ αρκούν τα εξής:

  • 1. το Διαγνωστικό Υλικό (αντικειμενοφόρα πλακίδια και/ή κύβοι παραφίνης) επί του οποίου τέθηκε η αρχική διάγνωση
  • 2. το Αίτημα Παροχής 2ης Γνώμης
  • 3. το Παθολογοανατομικό Πόρισμα της αρχικής διάγνωσης.

Σε αρκετές περιπτώσεις - για την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση της αρχικής διάγνωσης - μπορεί να απαιτηθεί ή διενέργεια πρόσθετων επικουρικών εξετάσεων επί του προσκομιζόμενου διαγνωστικού υλικού, εφόσον αυτό είναι επαρκές.

Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί ακόμη να είναι απαραίτητη η λήψη πρόσθετων βιοψιών για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. Αυτό θα γίνει σε κάθε περίπτωση μετά από συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Δυστυχώς τα ενδεχόμενα που περιγράφονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν προτού μελετηθεί το αρχικό υλικό.