Υπηρεσίες

Ταχεία Βιοψία

Στο παθολογοανατομικό εργαστήριο της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ εκτελούνται εξετάσεις σε ιστολογικό υλικό που προέρχεται από χειρουργικά δείγματα και βιοψίες.

Για Πρώτη Διάγνωση γίνονται αποδεκτά, δείγματα, ιστών και οργάνων μονιμοποιημένα σε φορμόλη.

Για την παροχή Συμβουλευτικής 2ης γνώμης γίνονται αποδεκτά κύβοι παραφίνης (blocks) ή έτοιμα αντικειμενοφόρα πλακίδια (slides)

Η διαγνωστική υπηρεσία παρέχεται από ομάδα παθολογοανατόμων, με πάνω από 25 χρόνια επαγγελματική εμπειρία και έχει επικεφαλής τον καθηγητή παθολογικής ανατομικής της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ. Θωμά Ζαραμπούκα.

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους στο αντικείμενο της παθολογικής ανατομικής βιολόγους τεχνολόγους και γραμματείς.

Οι χρόνοι διεκπεραίωσης (Turnaround Times-TaT’s) των εξετάσεων κυμαίνονται από 24 έως 48 ώρες για τις βιοψίες και εφόσον δεν απαιτηθεί πρόσθετη ειδική μελέτη.

Στο εργαστήριο τηρείται 10ετές αρχείο υλικού διαθέσιμο για συμβουλευτική μελέτη ή εφαρμογή πρόσθετων εξειδικευμένων επικουρικών εξετάσεων διάγνωσης και φαρμακογενωμικής.

Κατά τη μελέτη και διάγνωση συγκεκριμένων δειγμάτων που αφορούν περιστατικά με καρκίνο εφαρμόζονται οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα του Αμερικανικού Κολλεγίου Παθολογοανατόμων (CAP) και της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής.

Για την διασφάλιση της διαγνωστικής και τεχνικής επάρκειας το εργαστήριο

1. συμμετέχει σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου των LABQUALITY Φινλανδίας www.labquality.fi και UKNEQAS, www.ukneqas.org.uk (φορέας που ελέγχει και τα εργαστήρια του ΕΣΥ της Μ. Βρετανίας) και

2. εφαρμόζει διαδικασίες Εσωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου μέσα από την αξιολόγηση Κρίσιμων Δεικτών Ποιότητας και Επίδοσης