Συνεργασίες

Ταχεία Βιοψία

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ διαθέτει ένα εξαιρετικό ιστορικό επιδόσεων στην παροχή υπηρεσιών παθολογοανατομίας. Έχει ένα χαρτοφυλάκιο σημαντικών πελατών που εκτείνεται από εξειδικευμένους ιατρούς σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία.

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ αποτελεί τον «αποκλειστικό πάροχο» υπηρεσιών παθολογικής ανατομικής για το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και παράλληλα οι διαγνώστες ιατροί της εταιρείας. συμμετέχουν ανελλιπώς στα ογκολογικά του συμβούλια.

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ κατέχει επίσης σημαντικό μερίδιο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών παθολογικής ανατομικής της Θεσσαλονίκης.

Οι επιτυχημένες συνεργασίες βασίζονται στην παροχή σταθερά υψηλής ποιότητας διαγνωστικών υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την έμφαση στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών.

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ)