Κανονική Ιστολογική Εξέταση

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στο πεδίο εκείνο της Παθολογικής Ανατομικής που διεθνώς περιγράφεται ως Χειρουργική Παθολογία (Surgical Pathology).

Κύριο και αναντικατάστατο εργαλείο του παραπάνω πεδίου, με βάση τη διεθνή πρακτική, αποτελεί η κανονική ιστολογική εξέταση η μελέτη δηλαδή του υλικού σε επίπεδο μικροσκοπίου φωτός αρχικά με χρώση κατά αιματοξυλίνη και ηωσίνη (H&E).

Η μέθοδος αυτή στο εργαστήριο της ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ εφαρμόζεται πάντοτε σε υλικό μονιμοποιημένο σε φορμαλίνη και εγκιβωτισμένο (εγκλεισμένο) σε παραφίνη.

Η κανονική παθολογοανατομική (ιστολογική) εξέταση είναι μοναδική σε σχέση με άλλους τομείς της εργαστηριακής ιατρικής κατά τα εξής:

  • A. Απαιτεί υψηλό φόρτο χειρωνακτικής τεχνολογικής εργασίας.
  • B. Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι εξολοκλήρου ποιοτικό και όχι ποσοτικό.

ΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.

ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ.