Ιστορικό – Σύντομη Περιγραφή της Εταιρείας

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ» είναι Ιδιωτική Ιατρική Εταιρεία (Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο) που δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με αντικείμενο την παροχή Διαγνωστικών Υπηρεσιών Παθολογικής Ανατομικής.

Το παθολογοανατομικό εργαστήριο «ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ» αποτελεί την εξέλιξη του ιδιωτικού εργαστηρίου του παθολογοανατόμου Κώστα Ελευθεριάδη που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1963.

Ιστορικό Ιστοδιερευνητικής

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ» με ΑΦΜ: 094341920/ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, και αριθμό ΜΑΕ: 24735/62/Β/91/0195 ιδρύθηκε το 1991 και είναι Ιδιωτική Ιατρική Εταιρεία (Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο) που δραστηριοποιείται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με αντικείμενο την παροχή Διαγνωστικών Υπηρεσιών Παθολογικής Ανατομικής.

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ λειτουργεί με την με Α.Π.: Δ.Δ.Υ.Π.Κ.Μ./11677/2012 – 30/8/2013 άδεια ιδιωτικού εργαστηρίου βιολογικών υλικών – παθολογικής ανατομικής από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.84/ 10-4-2001 (ΦΕΚ 70) και διαθέτει εγκαταστάσεις επί της οδού Αντωνίου Τρίτση 15-17 (ισόγειο), Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη.

γραφεία Ιστοδιερευνητικής

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ είναι το πρώτο παθολογοανατομικό εργαστήριο στην Ελλάδα που πέτυχε την διαπίστευση των υπηρεσιών της από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012. (αριθμός πιστοποιητικού 971).

esyd 971

Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ προσφέρει ένα πλήρες φάσμα εξετάσεων παθολογικής ανατομικής, συμπεριλαμβανομένης της ιστοπαθολογίας, της ιστοχημείας, της ανοσοϊστοχημείας και της μοριακής διαγνωστικής.